PDF
Senast publicerad:

Möjlighet till förtätning efter fastställda detaljplaner

Kommunfullmäktige antog i maj detaljplaner för Kv Sidensvansen m.fl., Ändring av Kv Kajan och Del av Hoberg 1:96 m.fl. Planerna är nu fastställda efter att de vunnit laga kraft.

Detaljplanerna ger möjlighet till att komplettera Vårgårda tätort med ytterligare bostäder i redan befintliga strukturer, med närhet till bland annat kollektiva kommunikationer, kommersiell och offentlig service.

Det finns ett stort behov av nya bostäder, både i Vårgårda kommun och i länet som stort. För att skapa möjligheter för fler att skaffa sig ett boende krävs en aktiv planering som förbereder plats att bygga på. Detta i linje med Vårgårdas vision Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.

För att läsa mer om det tre detaljplanerna, klicka här för att komma till gällande detaljplaner.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons