Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för kv. Björkängen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kv. Björkängen har varit överklagad men har vunnit laga kraft 2018-01-29.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-11 § 11 att anta detaljplan för kv. Björkängen. Överklagande inkom från berörda sakägare, men avvisades av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades av berörda sakägare till Mark- och miljööverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Därmed vann Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan laga kraft 2018-01-29. Ta del av planhandlingarna genom att klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons