Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2018-03-07

Detaljplan för kv. Björkängen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kv. Björkängen har varit överklagad men har vunnit laga kraft 2018-01-29.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-11 § 11 att anta detaljplan för kv. Björkängen. Överklagande inkom från berörda sakägare, men avvisades av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades av berörda sakägare till Mark- och miljööverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Därmed vann Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan laga kraft 2018-01-29. Ta del av planhandlingarna genom att klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons