Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
Hjultorps kulle

Nya småhustomter på gång i Vårgårda tätort

Efterfrågan på bostäder i Vårgårda har ökat markant de senaste åren och kommunen har haft svårt att möta efterfrågan på småhustomter. Nu har glädjande nog detaljplanen för Hjultorps kulle vunnit laga kraft.  

Planområdet ligger i södra delen av tätorten, mellan Rv42, secondhandbutiken Hjulet och Åleden. Huvudsyftet med planen är att tillskapa fler småhustomter i Vårgårda tätort.

Under vintern kommer delar av skogen på kullen att avverkas för att göra plats för nya tomter och gator. Det är kommunens ambition att anordnandet av tomter och gator ska komma igång under våren och att det ska finnas byggklara tomter framåt hösten. I samband med att gatunätet byggs ut kommer Östergårdsgatan att ges ny utformning för ökad trafiksäkerhet, bl.a. kommer GC-väg att anläggas utmed en del av gatan.

De nya tomterna kommer att säljas av kommunen, se karta nedan. Det är möjligt att lämna in en intresseanmälan redan nu genom att anmäla sig till kommunens tomtkö. Mejla till kommunen@vargarda.se för ytterligare instruktioner om tomtkön.

För ytterligare frågor, kontakta samhällsbyggnadschef Alfred Dubow, 0322 600 644, alfred.dubow@vargarda.se

Du hittar planhandlingarna genom att klicka här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
TOMTKARTA.pdf Pdf, 216.2 kB. 216.2 kB 2019-01-15 13.14
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons