PDF
Senast publicerad:

Granskning för detaljplan för Hallaberget

Mellan den 21 juli - 30 augusti 2021 pågår granskning för detaljplan för Hallaberget. Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder nära Vårgårda centrum och stationsområdet.

Planområdet är beläget i centrala Vårgårda tätort, strax söder om järnvägen. Du hittar samrådshandlingarna genom att klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons