Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Hol 14:8 - planeringsbesked

Vårgårda kommun planerar för ny bostadsbebyggelse, förskola och allmän badplats i Hol.

Planområdet ligger norr om befintlig bebyggelse i Hol och angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, Hol (P37). Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan.

Kommunen avser begära planeringsbesked från Länsstyrelsen om planens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård, Hol (P37).

Eventuella synpunkter rörande planens påverkan på riksintresset ska vara inkomna senast den 21 september 2021.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons