PDF
Senast publicerad:

Lärkemosse

Lärkemosse är en av sydvästra Sveriges mest intressanta mossar. Tillsammans med Fåglumsmossen bildar den ett 10 km² stort myrkomplex.

Delar av mossen har en anmärkningsvärt rik flora. Exempelvis växer här den sällsynta orkidén sumpnyckel. Under högsommaren kan stora fält lysa gula av myrliljan. Myggblomster är en annan liten ovanlig orkidé som du kan finna här tillsammans med vitstarr, strängstarr och tagelstarr. Dvärgbjörk, som egentligen är en fjällväxt, finns också här som en rest från tiden efter den senaste nedisningen.

Ljungpipare är en karaktärsart för mossen. Skogssnäppa, grönbena och enkelbeckasin finns också här. Under tidig vår har du möjlighet att uppleva orrens bubblande från någon spelplats på myren.

Fakta

Bildat: 1981

Areal: ca 572 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Vårgårda, Alingsås 

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Lärkemossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka orkidéer,
  • störa djurlivet genom till exempel närgången fotografering av fågelbo,
  • medföra okopplad hund.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons