PDF
Senast publicerad:

Tränningen

Det nästan 200 hektar stora naturreservatet ligger i Skogsbygden på gränsen mellan Borås och Vårgårda kommun. I området finns orörda gammelskogar, myrmarker och flera sjöar. Några av tallarna är 160 år gamla. Naturreservatet inbjuder till strövtåg och upptäcktsfärder längs stigar, stränder och myrar i en förhållandevis tyst miljö.

Du har stor chans att träffa på tjäder, ljungpipare, tofsmes och svartmes på en upptäcktsfärd och på några ställen växer den vackra klockgentianan vars blåa blommor är värd för den lilla fjärilen alkonblåvingen.

Vid den gamla torplämningen Tränningen finns återskapade hagmarker som, åtminstone tidvis, hålls öppna genom betesdjur.

På sjön Tränningen brukar isen lägga sig tidigt. Den är därför ett populärt mål för premiärturen bland långfärdsskridskoåkare.  

Fakta

Bildat: 2011

Areal: 196 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun:Vårgårda, Borås

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Tränningens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande eller vid kalkning av mark och vatten för att motverka försurning av sjöar,
  • plantera ut växt- eller djurart,
  • anordna läger, tävlingar eller liknande arrangemang,
  • störa djurlivet exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande.  Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons