PDF
Senast publicerad:

Fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort

Nu tar kommunen fram en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. fördjupningen syftar till att ge stöd i utvecklingen och planeringen av tätortens mark- och vattenresurser, och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och attraktiv utveckling. I och med att tätorten växer måste vi skapa bra förutsättningar för att utvecklingen ska ske på ett sätt som gör att tätorten även i framtiden blir attraktiv, och där den hållbara utvecklingen ges stort utrymme.

Varför en ny fördjupad översiktsplan?

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort antogs 1998. Även delar av den kommunövergripande översiktsplanen, antagen 2006, hanterar Vårgårda tätort. Mycket har hänt sedan dessa dokument togs fram, och Vårgårda tätort är nu i behov av en ny, aktuell fördjupning. Läs mer om varför vi behöver en ny fördjupad översiktsplan under fliken "Varför ny fördjupad översiktsplan?" till vänster.

Handlingar

Nedan finns samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen tillgänglig. Samrådshandlingen är den första versionen av fördjupningen, och mynnar nu ut i det första formella tillfället att komma med synpunkter på förslaget. Läs mer om planprocessens olika steg i fliken Process för översiktsplanering till vänster.

Här hittar du samrådshandlingen i en tillgänglighetsanpassad PDF-version.PDF

Här hittar du samrådshandlingen sammanfattad i en interaktiv kartplattform.länk till annan webbplats

Vill du ha samrådshandlingen i fysisk form? Du kan hämta ut handlingen i receptionen på kommunhuset. Vill du hellre att vi skickar en handling till dig? Skicka ett mail till fop@vargarda.se, eller ring kommunens växel på 0322 - 60 06 00 och be om att bli kopplad till receptionen för mer information.

Avslutat samråd

Samrådet för fördjupningen av översiktsplanen är nu avslutat. Inkomna synpunkter och yttranden kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter revideras förslaget utifrån inkomna synpunkter och yttranden till en utställningshandling. • Det finns fortfarande tid att komma med synpunkter på tätortens utveckling


  Om en vecka avslutas samrådet för fördjupad översiktsplan – Småstaden Vårgårda 2040. Fram till dess har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som du hittar härlänk till annan webbplats. Vad tycker du är viktigt? Skicka ett mail med dina synpunkter till fop@vargarda.se. Var med och påverka Vårgårda tätorts utveckling!
  Läs mer


 • Småstaden Vårgårda 2040: Kartplattform


  Nu finns förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort sammanfattad i en interaktiv kartplattform.I plattformen, som lanseras i samband med att förslaget är ute på samråd, kan du navigera i interaktiva kartor och lära dig mer om förslaget till ny fördjupad översiktsplan. Du hittar plattformen här. länk till annan webbplatsUnder samrådet, som pågår fram till den 3 maj, har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skicka ett mail med dina synpunkter till fop@vargarda.se. Var med och påverka Vårgårda tätorts utveckling!
  Läs mer


 • Livesändning: Sammanfattning av fördjupad översiktsplan


  Idag klockan 18:00 håller kommunen den femte och sista livesändningen med fokus på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Under sändningen sammanfattas tidigare livesändningar. I samband med sändningen kan du lämna synpunkter i chatten. Du hittar livesändningen härlänk till annan webbplats. Du kan även titta på livesändningen i efterhand. Välkommen att titta!De tidigare livesändningarna - Livesändning 1 – information om fördjupningen, Livesändning 2 – information om bostadsförsörjning, Livesändning 3 – trafikstruktur, näringsliv och teknisk försörjning, samt Livesändning 4 – information om grönstruktur, kulturmiljö, kultur & fritid och samhällsservice – finns fortfarande tillgängliga på Youtubelänk till annan webbplats. Titta gärna på dem för att få en helhetsbild av förslaget!
  Läs mer


 • Hur ska Vårgårdas grönstruktur, samhällsservice och kultur utvecklas?


  Onsdag 24 mars höll kommunen den fjärde livesändningen med fokus på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Fokus på livesändningen är grönstruktur, kultur & fritid, kulturmiljö och samhällsservice. I samband med sändningen kan du lämna synpunkter i chatten. Du hittar livesändningen härlänk till annan webbplats. Du kan även titta på livesändningen i efterhand. Välkommen att titta!De tidigare livesändningarna - Livesändning 1 – information om fördjupningen, Livesändning 2 – information om bostadsförsörjning, samt Livesändning 3 – information om trafikstruktur, näringsliv och teknisk försörjning - finns fortfarande tillgängliga på Youtubelänk till annan webbplats. Titta gärna på dem för att få en helhetsbild av förslaget!

  Läs mer


 • Livesändning: Hur ska Vårgårdas infrastruktur och näringsliv utvecklas?


  Idag klockan 15:30 håller kommunen den tredje livesändningen med fokus på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort, i samband med att förslaget är ute på samråd. Fokus på livesändning 3 är trafikstruktur, näringsliv och teknisk försörjning. I samband med sändningen kan du lämna synpunkter i chatten. Du hittar livesändningen härlänk till annan webbplats. Du kan även titta på livesändningen i efterhand. Välkommen att titta!De tidigare livesändningarna - Livesändning 1 – information om fördjupningen, och Livesändning 2 – information om bostadsförsörjning – finns fortfarande tillgängliga på Youtubelänk till annan webbplats. Titta gärna på dem för att få en helhetsbild av förslaget!
  Läs mer


 • Livesändning: Hur och var ska vi bo i Vårgårda tätort?


  Idag klockan 15:30 håller kommunen den andra av fyra livesändningar med fokus på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Fokus på måndagens livesändning är bostadsförsörjning. Livesändningen kommer att finnas tillgänglig på kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats samt härlänk till annan webbplats. Du kan även titta på livesändningen i efterhand. Välkommen att titta!
  Läs mer


 • Livesändning: Hur och var ska Vårgårda växa?


  Idag den 1 mars klockan 15:30 håller kommunen den första av fyra livesändningar med fokus på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Under livesändningen informerar tjänstepersoner och politiker om förslaget. Livesändningen kommer att finnas tillgänglig här, samt på kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats. Du kan även titta på livesändningen i efterhand.
  Läs mer


 • Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort - samråd


  Nu kan du tycka till om Vårgårda tätorts utveckling! Förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort går nu ut på samråd. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att på lång sikt vägleda i tätortens utveckling. Under samrådet kan allmänheten, politiken och näringslivet läsa förslaget och komma med synpunkter. Är det något du tycker att fördjupningen borde fokusera mer på, en viss fråga som är viktig för dig eller något du tycker att vi missat? Berätta det för oss genom att skicka ett mail till fop@vargarda.se.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons