Meddelande

Gul varning. Från i eftermiddag ca 15.00 och vidare under kvällen och under natten mot lördag är det risk för skyfallsliknade regn. Även kraftig åska kan förekomma. Gul varning innebär konsekvenser såsom att trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar, risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas. Prel.19 augusti kl. 15.00 – 20 augusti kl. 06.00. Vi är inne i en mycket varm, fuktig och ostabil luftmassa och från i eftermiddag väntas på många håll regn- och åskskurar som kan ge stora mängder regn på kort tid.

PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040

Nu tar kommunen fram en ny fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda. Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas på lång sikt. Planen är ett viktigt strategiskt dokument som ska ge vägledning i bland annat detaljplanering och bygglov. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040.

Granskning av förslag till fördjupning av översiktsplanen

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22 att ställa ut förslag till fördjupning av översiktsplanen för granskning. Granskningen pågår 6 juli-7 september 2022. Under granskningen har den som vill möjlighet att ta del av och tycka till om planförslaget.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 september till fop@vargarda.se. Synpunkter kan även skickas med brev till:
Vårgårda kommun
Samhällsbyggnad Bygg och miljö
447 80 Vårgårda

Handlingar

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 Pdf, 32.9 MB. (granskningshandling)

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.2 MB.

Kortversion i digitalt kartformat (StoryMaps) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare förslag: Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 Pdf, 5 MB. (samrådshandling)


Utställning av förslag till fördjupning av översiktsplanen

Under hela granskningstiden finns planförslaget utställt i kommunhusets foajé, Kungsgatan 45 i Vårgårda.

Planförslaget ställs även ut på Tångahallen i samband med partiledarutfrågningarna Länk till annan webbplats. den 10-28 augusti.

Prata med oss om planförslaget!

Måndagar den 15, 22 och 29 augusti kl. 16-18 hålls öppet hus och du kan träffa politiker och tjänstepersoner som arbetat med planen på plats i kommunhusets foajé för att prata om, tycka till och ställa frågor om planförslaget.

Även under partiledarutfrågningarna i Tångahallen den 10-28 augusti finns tjänstepersoner och politiker på plats för att prata om planförslaget.


Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

En fördjupad översiktsplan är ett viktigt strategiskt dokument som vägleder kommande beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En fördjupad översiktsplan tas fram för ett område där behov finns att redovisa och utreda förutsättningar och avsikter på en mer detaljerad nivå än i den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen är inte juridiskt bindande och medför därför inte några rättigheter eller skyldigheter för exempelvis markägare.


Hur ser processen ut?

Processen att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen består av flera steg. Arbetet påbörjades 2017 och under våren 2021 var planförslaget på samråd. Kommuninvånare, myndigheter och andra berörda fick då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som därefter har bearbetats. Nu ställs planförslaget ut för granskning, och därefter ska det justeras utifrån inkomna synpunkter innan planen kan antas av kommunfullmäktige.

Planprocess
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons