PDF
Senast publicerad:

Tematiskt tillägg till ÖP -06 – Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-19

Syfte och målsättning

Syftet med LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) är att peka ut och utreda sjöar lämpliga för strandnära bebyggelse och friluftsverksamhet. Förhoppningen är att LIS-planen skall bidra till uppfyllandet av kommunens antagna vision. Genom att peka ut lämpliga sjöar kommer ny bebyggelse planläggas, istället för att enskilda strandskyddsdispenser ges vilket innebär en större spridning av bebyggelsen. Genom planläggning av attraktiva strandnära områden kan den negativa påverkan på kultur-, natur- och fritidsvärden minskas.

Målsättningen med LIS-planen är också att möjliggöra en utveckling av landsbygden som kan ge Vårgårda kommun ny attraktionskraft. Därigenom skapas på sikt utrymme för fler arbetsplatser och bättre, alternativt bibehållen service.

Utpekade områden

Här kan du läsa LIS-planen i sin helhet Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Planens funktion

LIS-planen ska användas som underlag och vägledning för kommunens tjänstepersoner vid prövning av dispenser inom strandskyddade områden.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons