Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-02-19

Vindbruk – Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun

​Antagen av Kommunfullmäktige 2014-10-01

Vårgårda kommun är positivt inställda till vindkraftsetableringar. I en tid då framtidsfrågorna handlar om att skapa en hållbar utveckling är det självklart att energifrågan hamnat i centrum också i Vårgårda. Vindkraften ses som ett miljövänligt sätt att utvinna förnybar energi. Vindkraften är en ren energikälla, den kräver inga bränsletransporter, ger inga koldioxidutsläpp i elproduktionen och alstrar inget miljöfarligt avfall.

Syftet med planen

Syftet med vindbruksplanen är att få fram underlag för en strukturerad möjlig utbyggnad av vindkraft i Vårgårda samt bidra till en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen. Vindbruksplanen redovisar kommunens ställningstagande när det gäller vilka områden som anses vara lämpliga för etablering av vindkraft samt ger generella riktlinjer för utformning och prövning vid en utbyggnad.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons