PDF
Senast publicerad:

Riksintressen

Ett riksintresse skyddar ett mark- och /eller vattenområden som har så höga värden att de är av nationell betydelse enligt miljöbalkens tredje kapitel

Det finns olika slags riksintressen. Vårgårda kommun berörs av kultur- och naturområden samt kommunikationanläggningar. Gemensamt för alla riksintressen är att de inte får skadas påtagligt genom exempelvis stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt. Om olika riksintressen står mot varandra måste man göra en avvägning. Länsstyrelsen bevakar länets riksintressen även om kommunen har ansvar att se till att de inte utsätts för påtaglig skada.

I Vårgårda kommun finns riksintressen för natur- och kulturmiljövård samt för kommunikation (Västra stambanan, E20 och Riksväg 42).

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons