PDF
Senast publicerad:

Södra Härene

På Lundskullen vid E20 i Södra Härene finns två hällkistor från stenåldern. Den sydligaste ligger nära gårdsplanen till Fötene Östergård. Idag är det inte mycket kvar av denna en gång så ståtliga gravkista. Den har varit tio meter lång och tre meter bred och var troligen en stor enrummare. Ingången låg i söder med en svag vridning mot öster. Den andra hällkistan ligger c:a 100 meter öster om den första, tvärs över gårdsplanen. Idag finns endast en halvt raserad hällkista p.g.a. grustäkt.

De flesta gravarna är från järnåldern vilken räknas från folkvandringstiden ca 500 f. Kr och fram till ca 1050 e.Kr. då vikingatiden tog slut. Gravkullen omfattar 40 resta stenar, en domarring, 18 stensättningar, fyra högar samt en treudd, men det är mest de stora bautastenarna man lägger märke till.

Lundskullen har en vidunderlig utsikt över trakten, med Nossan slingrande genom landskapet. Vår och höst är här en mycket bra plats för fågelobservationer. Inte långt från Lundskulle ligger Södra Härene medeltida kyrkoruin som en vacker profil i landskapet. Vid den yngre kyrkan finns Nordens största hällkista belägen på den så kallade Jättakullen.

Kring stenvalvsbron Härene bro ligger ett område med riksintresse för kulturmiljövården. I riksintresset ingår en klunga hus som alla är byggda mellan slutet av 1800talet och början på 1900talet. Byggnaderna som ingår i riksintresset gör detta mestadels för de tillsammans bildar en välbehållen miljö där förutom kyrkan det bland annat en före detta butik- och bostadsbyggnad, jordbruksfastigheter och en högre ståndsbyggnad ingår. I området finns också ruinen efter socknens medeltida kyrka och den nya kyrkan från år 1910. Här finns även Ribbingsberg som utgör en av kommunens få högreståndsmiljöer, liksom ett flertal torp och gårdar som ursprungligen legat under Ribbingsberg. Den spridda gårdsbebyggelsen från 1800-talets slut och 1900-talets början sätter sin prägel på landskapet och ”ger en föreställning om förändringarna i kulturlandskapet efter omskiftena”.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons