PDF
Senast publicerad:

Naturmiljövård

I Vårgårda kommun finns fem områden klassade som riksintressen för naturvård:

  • Två av områdena utgörs i huvudsak av mossar eller myrkomplex men har också inslag av skog. Till denna grupp hör Lärkemosse och Store Mosse samt Skogsbygden.
  • Två av områdena utgörs av varierat ålderdomligt kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker och ädellövskogar. Till denna grupp hor Siene-Landa och Holtsäckra.
  • Ett område, Säveån med Yxnås, utgörs av relativt ostörd åsträcka med stora odikade mader samt värdefulla ädellövskogsområden.

Flera riksintressen för naturvård sammanfaller med naturreservat. Även Natura 2000-områden har status som riksintresse for naturvård.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons