PDF
Senast publicerad: 2019-07-09
""

Elevhälsan och skolan

Centralt arbetar en barn- och elevhälsochef, en processhandledare/NPF-coach och två skolpsykologer.

Elevhälsan

Är du skolbarn eller skolungdom är Elevhälsan ett bra ställe att vända sig till. På varje skola i kommunen finns ett lokalt elevhälsoteam. I elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog/speciallärare och skolpsykolog. I kommunen finns tillgång till skolläkare.

Vid problem som är relaterade till skolan kan man alltid vända sig till någon i det lokala elevhälsoteamet. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

Varje skola har möjlighet att utifrån en handlingsplan ansöka om hjälp från Elevhälsan med fortsatt utredning av elever i behov av särskilt stöd. Ta kontakt med din lärare eller mentor på din skola om du vill komma i kontakt med Elevhälsan.

Vill du veta hur det ser ut på en enskild skola, finns det information om det under varje skola här på sidan.

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Ungas hälsa

På hemsidan finns samlat information kring problemområden som kan uppstå för unga och för familjer under korta och/eller långa perioder av livet. Då är elevhälsan på skolan alltid en insats som du kan vända dig till i första hand.    

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons