Meddelande

Vi samlar information om Coronapandemin, Covid-19. Det senast publicerade hittar du alltid på startsidan. Den samlade informationen länkar vi till här.

PDF
Senast publicerad: 2020-09-11

Förskola och barnomsorg

Vårgårda kommun erbjuder förskola för barn mellan 1-5 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. En god omsorg ihop med utveckling och inlärning bildar goda förutsättningar för varje barns utveckling. Barn lär genom lek, socialt samspel och utforskande. I nära samarbete med hemmen arbetar förskolan för att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.

I Vårgårda kommun finns tio (10) förskolor i kommunal regi och tre (3) i fristående regi. 

Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Verksamheten i allmän förskola grundar sig, precis som i förskolan i övrigt, på förskolans läroplan. Ansökan till förskola gör du antingen direkt i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.

Kontaktuppgifter till kommunala förskolor

Pedagogisk omsorg

Familjedaghem ( dagmamma) erbjuds i det egna hemmet. Familjedaghem vänder sig till barn i åldrarna 1-6 år. I Vårgårda finns 2 dagbarnvårdare i Lena område. Dagbarnvårdarna samarbetar vid ledighet och för att barnen ska få möjlighet att träffas i en lite större grupp.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons