PDF
Senast publicerad: 2014-10-14

Familjedaghem - pedagogisk omsorg

Det som tidigare hette familjedaghem heter numera pedagogisk omsorg. Vi styrs av skollagen och förskolans läroplan är vägledande för oss. Vi har även en egen arbetsplan som vi utvecklat tillsammans.

Små trygga grupper

Pedagogiken går ut på att det ska vara mindre barngrupper om cirka 5 barn i trygg hemmiljö. Det är viktigt för oss att varje barn bli uppmärksammat och respekterat. I den dagliga verksamheten ingår, förutom inom- och utomhuslek, bland annat sångstund, sagoläsning och samlingar där vi pratar om exempelvis almanackan.

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov och önskemål. Att låta barnen komma till tals och vara delaktiga i beslut ser vi som en självklarhet. Vi låter även barnen delta i vardagliga situationer, såsom matlagning, dukning, städning eller kanske att kratta i trädgården. Vi gör även utflykter ibland och besöker biblioteket, har picknick i skogen, går på teater, åker och badar eller hittar på något annat skoj. Vi går ofta på promenader där barnen får röra på sig och lära sig om vår natur och vår närmiljö. Vi pysslar och skapar med våra händer, då barnen får träna upp sin finmotorik på ett roligt och kreativt sätt. Framför allt leker vi mycket och lär oss värna om och respektera varandra.

Lär av varandra

Varje familjedaghem träffar regelbundet andra dagbarnvårdare och deras barn, så att barnen får leka med varandra och även träffa de andra dagbarnvårdarna. Det händer att vi har utflykter, eller kanske har midsommarfirande eller äter jullunch tillsammans. När ditt barns ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk har vi ett vikariesystem som innebär att barnet har en eller flera vikarierande dagbarnvårdare. I och med att vi träffas regelbundet så känner barnet både vikarien och barnen i gruppen väl, vilket ger en trygghet för alla parter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons