Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-04-15

Du som förälder

Inskolning förskola

Inskolningen innebär att man vänjer barn och vårdnadshavare med ny miljö, rutiner, personal och barn. Inskolningsperiodens längd är 2 veckor. Vid inskolningen får vårdnadshavare vårt inskolningshäfte med praktisk information och vad som kan vara bra att tänka på.

Sjukdom

Om ditt barn är sjukt så ringer ni och meddelar peronalen på ert barns avdelning. Detsamma gäller då barnet är friskt, meddela helst dagen innan ni är tillbaka!

Om barnen skadar sig eller blir sjukt under vistelsen i förskoleverksamheten så tar personalen kontakt med föräldrarna. Därför är det viktigt att du lämnar aktuella telefonnummer.

Barnets allmäntillstånd är det viktiga då det vistas på förskolan, barnet ska orka vara på förskolan hela dagen och delta i de vardagliga aktiviteterna.

Deltagande

För oss är det viktigt att ha god kontakt med dig som förälder. Att vi kan ha en öppen dialog om ditt barns tillvaro i förskolan är viktigt och utvecklande. Vi visar gärna upp vad vi gör och du som förälder är alltid välkommen att delta under dagen.   

Föräldrarådet i centrum

Algutstorp förskola har aktiva representanter i föräldrarådet. Föräldrarådet verkar som en kontaktyta mellan förskolan och föräldrarna.

Vi får ta del av och möjlighet att påverka våra barns verksamhet på förskolan. Vi är med tidigt i budgetarbetet och är med och påverkar våra politiker. Vi tittar på dagliga arbetet på förskolan och dess förutsättningar. Om det är något som du som förälder tycker är fel och inte riktigt vet vart du ska vända dig så kontakta oss gärna så kan vi kanske hjälpa dig eller ta upp det med personal eller politiker.

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons