PDF
Senast publicerad: 2017-12-11

Så arbetar vi

Vårt fokus i arbetet på Algutstorp förskola är att skapa trygga barn i en stimulerande och utvecklande miljö. Detta görs genom goda föräldrarelationer, bra möjligheter till lek, att alla barn blir sedda och att man har roligt tillsammans.

Grundbemanningen är förskollärare som är nytänkande, flexibla och så långt som möjligt tillmötesgående, vad gäller barns och föräldrars behov av omsorg.

Förskolan har egen kokerska som lagar den mesta maten från grunden. Detta gör maten mycket barnvänlig och fantasirik med många nya smaker. Barnen får även vara med och baka.

Då personalen har kontinuerliga avstämningar om hur barnen i gruppen mår och utvecklas är de alltid uppdaterade på varje barns enskilda behov.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse och ska vara en plats där alla känner sig respekterade. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi på förskolan arbetar för att alla barn ska känna allas lika värde. 

Planen är ett levande verktyg som årligen följs upp.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons