Besöksadress: 
Asklanda förskola
Ornunga Berget
447 93 Vårgårda

Telefon: 0322 - 66 12 50

Epost: kommunen@vargarda.se

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt, vänligen ring oss före klockan 08:00. Ring och meddela när ditt barn kommer tillbaka senaste klockan 12:00 dagen innan.