PDF
Senast publicerad:

Så arbetar vi

Tanken med äventyrspedagogik är att man lär sig bättre om man använder hela kroppen, har roligt, upplever känslor och att man gör det tillsammans. Syftet är att väcka lust till att lära, stärka barnet som individ, öka barnens sociala kompetens och stärka samhörighet i gruppen och att ta tillvara fantasin och sagans kraftfulla potential som pedagogiska redskap.

Äventyrspedagogik i praktiken innehåller många olika metoder och koncept. På förskolan arbetar vi bl a med kamratövningar och kamratbanor, sagoäventyr och miniäventyr.  Läs mer i vår Verksamhetsplan för arbete med äventyrspedagogik. Pdf, 22.9 MB.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 209 kB.

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse och ska vara en plats där alla känner sig respekterade. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi på förskolan arbetar för att tillsammans skapa en miljö präglad av omsorg och trygghet för varandra och alla barn ska känna allas lika värde. 

Planen är ett levande verktyg som årligen följs upp.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons