Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-09-02

Så arbetar vi

Björkhyddan är indelad i fyra avdelningar; Biet, Humlan, Myran och Sländan. Vi arbetar med perspektiven att:

  • Alla barn vill lära
  • Alla barn lär genom lek
  • Alla barn strävar för att bli självständiga
  • Alla barn är nyfikna

Dessa egenskaper och barnens intresse är ledstjärnor i verksamheten. Vårt mål är att barnen utvecklas till trygga, harmoniska och självständiga individer. Vi sätter stor vikt vid att arbeta med barnen om empati och social kompetens, t.ex. hur man är en bra kompis

Vi är ofta ute på vår stora, härliga gård och erbjuder barnen en god miljö för lek och lärande. Vi följer årstidernas gång och traditioner genom sång, rim och ramsor och skapande m.m.

Vårt arbetssätt bygger på att ha goda relationer med barn och föräldrar.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse och ska vara en plats där alla känner sig respekterade. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi på förskolan arbetar för en miljö som kännetecknas av värme och engagemang och för att alla barn ska känna allas lika värde. 

Planen är ett levande verktyg som årligen följs upp.

Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan; Lpfö 98 och Vårgårda kommuns skolplan.

  • ​Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan och förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Så här kan en dag se ut på Björkhyddan
Kl. 06.00Förskolan öppnar
Kl. 07.30Frukost
 Innelek
 Samling aktivitet
Kl. 09.30Frukt
 Utelek/innelek
Kl. 11.30Lunch
 Någon form av vila
 Innelek/utelek
Kl. 14.30Mellanmål
 Lek
Kl. 18.00Förskolan stänger
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons