PDF
Senast publicerad:

Om oss

Våra avdelningar, Biet, Humlan och Myran, vi tar emot barn som är 1-5 år. Vi har en bra närmiljö med bra gångvägar till bibliotek, skog, badhus, lekplatser och gymnastikhall med mera. Vi tar god tid på oss vid måltider och i andra rutinsituationer och låter barnen försöka själva.

Vi på förskolan arbetar utifrån läroplanens mål att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Genom leken skapas förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi erbjuder barnen en pedagogiskt utforskande, kreativ och skapande miljö.

Vi har barnen i åldersblandade grupper. De lär av och tar ansvar för varandra och utvecklar då sin omtanke och empati vilket skapar trygga barn.

När de lämnar förskolan för att gå vidare ut i livet vill vi att de känner: jag vet, jag vill, jag kan!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons