Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-25

Om oss

Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda

Kesbergs förskola, Äventyrsförskolan i Vårgårda är en 1-5 årsförskola med tre avdelningar, där vi har valt att dela upp barnen efter ålder. Denna uppdelning tycker vi gynnar barnens utveckling eftersom vi lättare kan anpassa verksamheten och material utifrån barnens olika utvecklingsnivåer.

Gläntan

På Gläntan går förskolans yngsta barn. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss i gruppen, därför anser vi att inskolningen är viktig och vill skapa ett gott samarbete med alla föräldrar. Vi finns nära barnen på golvet i deras lek och är ett stöd i deras samspel.
Vi arbetar med miniäventyr som kopplas till t ex en sång eller ett tema. I det dagliga arbetet finns utrymme för lek som stimulerar barnens språk, motorik och sociala utveckling.

Tuvan

På Tuvan går förskolans mellanstora barn. Vi arbetar för att barnen ska ha roligt och trivas med sig själva och med varandra. Vi använder oss av sagoäventyr. Vi har kontakt med ugglan Fideliora från sagolandet Silvamund. Där bor det många sagofigurer som vi möter i olika sagoäventyr. Detta inspirerar barnen till att ta till sig kunskap kring de olika ämnen vi jobbar med.

Vi vill ha en trygg miljö med tydlig struktur där vi vuxna är närvarande i barnens lek. Genom omsorg och lärande vill vi vara lyhörda för barnens intressen och stimulera barnens utveckling genom vistelse i skog, skapande aktiviteter, rörelse, utelek, måltider, vila, sång, musik och leksaker.

Dungen

På Dungen går förskolans äldsta barn. Vi arbetar för att barnen ska få tillfällen till lek och aktivitet i en trygg miljö. Vi lägger stor vikt vid trivsel och att ha roligt tillsammans. På Dungen får barnen vara med om sagoäventyr och miniäventyr. Vi jobbar med kamratövningar samt gruppkänande lekar både ute och inne. Vi arbetar temainriktat där vi väver in både motorik, språk, matematik och sociala förmågor på ett roligt sätt. Vi går regelbundet till skogen, biblioteket, skolans gymnastiksal, badhus och lekplatser i närområdet.

Vår förhoppning är att när barnen lämnar kesbergs förskola ska de ha en bra grund för att börja förskoleklass och vara redo att ta nästa steg i det livslånga lärandet.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons