Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-09-02

Så arbetar vi

Med äventyrspedagogik som grund vill vi genom lek och lärande skapa förutsättningar för att barnen skall känna sig trygga, ha roligt och lära för livet.

Verksamhetsplan för arbete med äventyrspedagogik

Kesbergs förskola har under flera år jobbat utifrån äventyrspedagogiken. Från och med hösten 2014 är förskolan profilerad som en äventyrsförskola. Äventyrspedagogik är en bra metod för att kunna jobba mot målen i vår läroplan Lpfö-98. Förskolans alla tre avdelningar arbetar med olika koncept från äventyrspedagogiken.

Tanken med äventyrspedagogik är att man lär sig bättre om man använder hela kroppen, har roligt, upplever känslor och att man gör det tillsammans. Syftet är att väcka lust till att lära, stärka barnet som individ, öka barnens sociala kompetens och stärka samhörighet i gruppen och att ta tillvara fantasin och sagans kraftfulla potential som pedagogiska redskap.

Äventyrspedagogik i praktiken innehåller många olika metoder och koncept. På förskolan arbetar vi bl a med kamratövningar och kamratbanor, sagoäventyr och miniäventyr.  

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse och ska vara en plats där alla känner sig respekterade. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi på förskolan arbetar för att tillsammans skapa en miljö präglad av omsorg och trygghet för varandra och alla barn ska känna allas lika värde. 

Planen är ett levande verktyg som årligen följs upp.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons