Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Om oss

Nårunga förskola är idylliskt belägen nära skog och naturen. Förskolan har fyra avdelningar, Stjärnan, Solen, Månen och Tellus. Vi har en fin gård som inbjuder till mycket lek. Förskolan ligger i anslutning till Nårunga skola och sporthall.

Vi på förskolan arbetar utifrån läroplanens mål att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Genom leken skapas förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi erbjuder barnen en pedagogiskt utforskande, kreativ och skapande miljö.


Stjärnan

Stjärnan är en småbarnsavdelning där de yngsta barnen går. Vår verksamhet är baserad på trygghet och lek. I det dagliga arbetet finns utrymme för sång, sagor, mycket utelek och skogspromenader. Vi arbetar också med färg och form, rörelsebana och vattenlekar. 

Solen och Månen

På både avdelningen Solen och Månen går barnen som  är 3-4 år gamla. Här får leken stort utrymme och den prioriteras ute och inne. Vi arbetar med barnens språkutveckling genom sång, rim och ramsor.

Tellus

På Tellus går de större barnen som är 5 år gamla.
Vår förhoppning är att när barnen lämnar Nårunga förskola ska de ha en bra grund  för att börja förskoleklass och vara redo för nästa steg i det livslånga lärandet.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons