PDF
Senast publicerad:

Fritids, fritidshem

Vårgårda kommun erbjuder fritidshem för elever i från förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Fritidshemmet är ett komplement till grundskolan och erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare erbjuds inte fritidsverksamhet.

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst.länk till annan webbplats Uppsägningstiden är två månader, undantag gäller vid vårdnadshavares arbetslöshet, då omgående uppsägning sker för barn i fritidsverksamhet. Uppsägning ska göras skriftligen eller via E-tjänsten.

Lovplacering

Lovplacering erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år, under lov och studiedagar, enligt särskild taxa.

Terminsavgift lovplacering: 600 kr

Terminsavgiften debiteras efter innevarande termin.

Vid övergång från fritidshem till lovplacering tillämpas två (2) månaders varseltid. Uppsägning av lovplacering ska göras skriftligt eller via E-tjänsten, ingen uppsägningstid tillämpas.

I Vårgårda kommun finns sex (6) stycken kommunala fritidshem, se under respektive grundskola.

Ansök på webben

Gör din ansökan direkt i vår e-tjänstlänk till annan webbplats

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons