Viktigt meddelande

Från och med 29 juni kl 15.30 upphör utfärdat eldningsförbud i Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-02

Grundskola och förskoleklass

Grundskola och förskoleklass

Förskoleklass och grundskolan är obligatorisk skolform, vilket betyder att det är skolplikt i Sverige, förskoleklassen obligatorisk från och med det år man fyller sex år. För barn 6-12 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. 

Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver utifrån deras olika förutsättningar och behov. Den 1 juli 2019 träder en förstärkning av skollagen i kraft. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få de stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskola) i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

I Vårgårda kommun finns flera kommunala skolor. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola. Samtliga skolor presenteras på sidan Grundskolor i kommunen.

På sidorna under varje skola hittar du också information om fritidsverksamhet. Högst upp på sidan finns en flik till våra e-tjänster för Utbildning och barnsomsorg.

Schoolsoft

Schoolsoft heter vår webbaserade lärplattform för skolorna. SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola. Elever och föräldrar har tillgång till information som berör dem. Här kan du t.ex sjukanmäla ditt barn, skicka meddelande till läraren, läsa omdömen, ta del av nyheter och annat som kan underlätta  ditt barns skolgång.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons