PDF
Senast publicerad: 2019-04-26

Förskoleklass

Förskoleklassen är ett år mellan förskola och grundskola. Här frå ditt barn en naturlig övergång från förskolan till skola. Verksamheten ligger i eller i nära anslutning till grundskolan. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år ska skolan i ditt närområde erbjuda plats i förskoleklass. När du gör ditt skolval kan du välja närområdesskolan eller en annan skola, där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan i.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka fya timmar per dag och kostar ingenting. Barnen serveras även lunch under dagen.

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritids, så kallad skolbarnsomsorg. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons