Asklanda skola

PDF
Senast publicerad: 2019-10-21

Så arbetar vi

På Asklanda skola finns förskola, klasser F, 1-2, 3-4, 5-6 och fritidshem.

Vi som arbetar här har flera års erfarenhet och kompletterar varandra behörighetsmässigt.

Vår vision är "Den lilla skolan med de stora möjligheterna. Trygga elever på väg mot framtiden". Vi vill arbeta för att alla ska känna lust att lära och bli vinnare i sina egna liv.

Genom tydliga mål och konkretiserade arbetssätt försöker vi skapa en begriplig verksamhet. Vi försöker få eleverna delaktiga i planering för att öka deras ansvar för den egna utbildningen. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen och vi jobbar med läsning i alla åldrar. 

Utvecklingssamtal erbjuds 2 gånger/läsår. Samtalen är delvis elevledda och ger eleverna möjlighet att få visa på sin egen utveckling. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram för att elever ska nå målen. Från årskurs 6 ges betyg varje termin.

Undervisningssätten varieras beroende på arbetsområde och årskurs. Med ökad ålder ges eleverna ökat ansvar och inflytande. Vårt mål är att ge alla elever goda förutsättningar och ett gott självförtroende för att ge dem en god start i livet. Fritidshemmet kompletterar skolans lärande men ger också utrymme för fri lek och lugnare aktiviteter.

Skolans likabehandlingsplan är ett viktigt dokument som hålls levande och aktuellt i undervisningen, på raster och andra aktiviteter.

Skolans ordningsregler revideras varje läsår och godkänns av elever, personal och föräldrar.

Vi har kamratstödjare på skolan, det är elever som har ett extra öga och öra bland sina kamrater och som kan hjälpa oss vuxna att upptäcka om någon inte mår bra, blir utsatt för mobbning eller känner sig utanför på något sätt.

I början av höstterminen brukar vi ha en friluftsdag, då går vi olika vandringsleder. Lite längre in på terminen anordnas skoljoggen och vid jul har vi en pysseldag och julfest med hela skolan och förskolan tillsammans. Under vårterminen arrangeras vasalopp, talangjakt, vårdag och vandringsdag till sjön.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons