Viktigt meddelande

Just nu är det svårt att ringa till oss. Vår leverantör jobbar för att avhjälpa felet. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl 20.00

Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2017-09-28

Elevinflytande

Gullhögskolan har ett elevråd med representanter från samtliga klasser på skolan. Varje klass har klassråd där man tar upp saker som är av intresse för klassen, samt om det är något man vill föra vidare till elevrådet.

Elevrådet träffas månadsvis, tillsammans med rektor, elevrådet har också en styrelse.

Protokoll från elevrådet finns att läsa på skolans portal SchoolSoft.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons