Besöksadress:
Parkgatan 18
447 31 Vårgårda

Expedition

Telefon: 0322 - 60 08 17
E-post: giesela.sahlander@vargarda.se

 

Rektor

Linda Davidsson
Telefon: 0322 - 60 08 06
E-post: linda.davidsson@vargarda.se