Viktigt meddelande

Från och med 29 juni kl 15.30 upphör utfärdat eldningsförbud i Vårgårda kommun.

Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2015-09-29

Råd och stöd

Elevhälsan arbetar med systematisk kartläggning och analys av varje elevs utveckling. Regelbunden uppföljning sker tillsammans med handledare. Åtgärder och fördelning av resurser beslutas inom elevhälsoteamet tillsammans med rektor. Skolan arbetar systematiskt med att förebygga, kartlägga och åtgärda händelser där elever blir utsatta för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons