Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2020-04-27

Så arbetar vi

På Gullhögskolan arbetar vi med att kombinera värdegrundsfrågor med tydlighet, struktur och trygghet. Syftet är att skapa lugn, motivation och arbetsglädje för elever och personal. Alla ska kunna lära sig så mycket som möjligt. På skolan arbetar vi för att alla ska trivas och mötas med respekt. Arbetet finns beskrivet i skolans Likabehandlingsplan.

Att gå på högstadiet innebär att:

  • Eleverna träffar många olika lärare i undervisningen.
  • Eleverna har en handledare som de träffar minst en gång/vecka.
  • Eleverna förvarar sitt material i ett elevskåp i korridoren.
  • Elever från olika klasser kan ha undervisning tillsammans.

I årskurs sju till nio läser alla elever språkval vid tre tillfällen i veckan. På Gullhögskolan kan man välja mellan språken franska, spanska och tyska. För den som inte önskar läsa något av språken finns Språk i praktiken, vilket är ett ämne där eleven läser extra svenska och engelska. I franska, spanska och tyska får eleven betyg. Detta får eleven inte i Språk i praktiken, då ämnet syftar till att stärka elevens kunskaper i svenska och engelska. Det finns också möljghet att läsa ämnet modersmål.

Möjlighet att fördjupa sig i något ämne finns också i form av elevens val.

Värdegrund

Respektera dig själv

Gör det som hjälper dig att uppnå en framgångsrik och hälsosam framtid

Respektera andra

Behandla alla med artighet, rättvisa och tillit

Respektera egendom

Ta vara på det som är ditt och de saker som vi har gemensamt

Gullhögskolans självklara regler

  • Kom i tid, ha med dig arbetsmaterial och var förberedd för lärande
  • Samarbeta med alla på skolan.
  • Arbetsro skall finnas på lektionerna. Visa hänsyn.
  • Använd ett vårdat språk.
  • Nolltolerans mot hot, våld, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering gäller.
  • Håll rent och snyggt i skolan och dess omgivning.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons