Viktigt meddelande

Från och med 29 juni kl 15.30 upphör utfärdat eldningsförbud i Vårgårda kommun.

Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2017-01-05

Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan av elev ska vårdnadshavare ringa skolans expedition

Tfn: 0322-60 08 07

Fram till kl. 9.00 tar en telefonsvarare emot samtalet. Uppge elevens namn, klass och frånvaroorsak.

Vårdnadshavare kan även sjukanmäla via Schoolsoft.

Det är viktigt att meddela frånvaro varje dag som eleven är sjuk.

Om eleven har specialkost måste vårdnadshavare också sjukanmäla till centralköket på Tfn: 0322-60 09 00 eller via mejl till lisbeth.johansson@vargarda.se, så att specialkosten inte tillagas i onödan.

Ledighet

När en elev behöver vara ledig från skolan ansöker vårdnadshavare om ledighet på en blankett som eleven får av handledaren.

Blanketten finns härlänk till annan webbplats

Den ifyllda blanketten lämnas till handledaren. När ledigheten är max tre dagar i följd är det handledaren som tar ställning till om ledigheten beviljas. Handledaren får bevilja högst tio lediga dagar under ett läsår. Om ansökan gäller längre period än tre dagar tas beslutet av rektor.

Det är elevens och vårdnadshavares ansvar att ta igen förlorad undervisningstid.


Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons