Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lindbladskolan

PDF
Senast publicerad: 2019-01-21

Lindbladskolan

Lindbladskolan är den nya skolan i centrala Vårgårda som är under uppbyggnad. Under tiden som den nya skolbyggnaden byggs är Lindbladskolan i tillfälliga lokaler. Dessa lokaler består av paviljonger och delar av hus 1 och hus 2 på Gullhögskolan.

Det som tidigare var Kesbergskolan och Vårbergskolan kommer från och med läsåret 2018/2019 års organiseras om till Lindbladskolan.

På Lindbladskolan går det ca 400 elever som tas om hand av cirka 75 medarbetare. Skolan är organiserad utifrån arbetslag F-1, 2-3 och 4-6, samtliga med tillhörande fritidsavdelningar. F-1 samt fritids har sina lokaler i de gula paviljongerna, 2-3 samt fritids har sina lokaler i de röda paviljongerna, medan 4-6, samt fritids huserar i hus 1 och 2 på Gullhögskolan.

Följ oss på Instagram

Följ skolans utveckling och byggprocess på instagram under användare @lindbladskolan

Lindbladskolans lokaler tills den nya skolbyggnaden är på plats. Här går Förskoleklass och årskurs 1 samt tillhörande fritidsverksamheter.

Lindbladskolans lokaler tills den nya skolbygnaden är på plats. Här går årskurs 4 till 6 samt tillhörande fritidsverksamheter

Lindbladskolans lokaler tills den nya skolbyggnaden är på plats. Här går årskurs 2 och tre samt tillhörande fritidsverksamheter.

Byggprocessen är i full gång och vi ser fram emot att se en ny skola träda fram.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons