Viktigt meddelande

Från och med 29 juni kl 15.30 upphör utfärdat eldningsförbud i Vårgårda kommun.

Nårunga skola

PDF
Senast publicerad: 2019-10-21

Så arbetar vi

Nårunga skola är en liten enhet där det finns goda förutsättningar för att skapa en ”vi-känsla” hos både personal och elever. Vi jobbar för att medvetandegöra kunskapsmålen för eleverna och har en hög måluppfyllelse. Genom variation av arbetssätt och arbetsformer stimuleras eleverna till ett lustfyllt lärande och inflytande över sina studier. De yngre och äldre eleverna är tillsammans på raster och även i organiserade former i teman och på lektioner. All personal har en samsyn när det gäller att jobba för nolltolerans gällande kränkningar och ovårdat språk.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons