PDF
Senast publicerad:

Synpunkter och klagomål

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpliga sätt.

I Vårgårda kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnadshavare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller skriftligt via blankett/e-tjänst lämna klagomål på verksamheten. Följande rutiner gäller och ska ses som en stigande åtgärdstrappa:

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare
  2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef
  3. Vänd dig till utbildningschef
  4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via vanligt brev.

Ditt skriftliga klagomål kan lämnas via kommunens hemsida Länk till annan webbplats.. Det kommer att utredas av rektor/förskolechef och dokumenteras samt diarieföras hos kommunförvaltningen.

Rikta klagomål mot utbildningen i Vårgårda kommun Länk till annan webbplats.

 


 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons