Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Nårunga skola

PDF
Senast publicerad: 2020-10-21

Du som förälder

Föräldraförening

Samverkan mellan vårdnadshavare och skola är viktigt för att våra elever ska lyckas väl. På skolan finns en väl fungerande föräldraförening som har regelbundna träffar .


På skolan finns också ett enhetsråd som är ett informationsorgan med rådgivande funktion i skolfrågor där rektor och vårdnadshavarrepresentanter och pedagoger ingår


Samverkan mellan vårdnadshavare och skola är viktigt för att våra elever ska lyckas väl. På skolan finns en väl fungerande föräldraförening som har regelbundna träffar .

På skolan finns också ett enhetsråd som är ett informationsorgan med rådgivande funktion i skolfrågor där rektor och vårdnadshavarrepresentanter och pedagoger ingår

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons