Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Nårunga skola

PDF
Senast publicerad: 2014-12-02

Nårunga skola

Nårunga skola är en av Vårgårda kommuns byskolor. Skolan, som är en F-6 skola med f.n. 85 elever (lå 17/18), ligger ca 15 kilometer från tätorten. Skolan är vackert belägen på en höjd med närhet till skogsområden. Skolan byggdes 1964 och 1994 byggdes förskolan ihop med skolan. Sedan 2018 finns en nybyggd förskola med tre avdelningar. På Nårunga skola finns en förskola, förskoleklass, elever i skolår 1 till 6 samt fritidshem.
Vi har en egen skolskog med Tarzanbana.

Läsårstider

Skolmatsedellänk till annan webbplats

Läs mer om mat,lunch- skolmat

Olycksfallsförsäkring

Årliga aktiviteter

I början av terminen varje år går åk 4-6 en långvandring i närområdet, Nårungaleden. Skogsdag anordnas av skolans personal varje höst för alla elever på skolan. Varje år bjuder vi in kommunens treor till friidrottstävling på vår skola. I maj månad brukar enligt tradition våra 3:or bli bjudna av hembygdsföreningen till gården Lafsan för att baka i vedeldad ugn, tova, bygga fågelholkar mm.

Sporthall

I anslutning till skolan finns en sporthall, där eleverna får sin idrottsundervisning och där även fritids och förskola har olika aktiviteter.

Vision

Vår vision är: Trygghet, glädje och lust att lära. På vår lilla skola blir alla barn sedda. På rasterna leker barn i olika åldrar med varandra. Personalen har arbetat tillsammans under många år och har stor pedagogisk erfarenhet.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons