PDF
Senast publicerad:

Inackorderingstillägg

Allmänt

Om du studerar i gymnasieskolan på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg.

 • Ansökan för studier på en kommunal gymnasieskola skickas in till hemkommunen i samband med skolstarten i augusti/september. Till ansökan skall även bifogas ett intyg från skolan.
 • Ansökan för studier på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola skall göras på särskild blankett som skickas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Ansökan gäller för elever i gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Eleven kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år.

Riktlinjer för att vara berättigad till inackorderingstillägg

 • Elev som är folkbokförd i Vårgårda Kommun, vilken är inackorderad under veckorna på studieorten.
 • Elever från Vårgårda kommun som normalt förlorar minst 2,5 tim per dag i restid mellan skola och hem har rätt att få inackorderingstillägg. Restid beräknas från påstigning och till skoldagens början samt från skoldagens slut och till avstigning.
 • Elever som enligt bestämmelserna inte har rätt till inackorderingstillägg, men som anser att de har särskilda skäl, kan lämna ansökan för prövning.
 • Inackorderingstillägget ersätter skolkortet (färdbeviset). Eleven kan alltså inte få både skolkort och inackorderingstillägg.

Ersättning

 • Vid studier med max 100 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/30 av basbeloppet, för närvarande 1783:-
 • Elever med max 200 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/25 av basbeloppet, för närvarande 2140:-

 • Elever med enkel resväg längre än 200 km utgår ersättning med
  1/20 av basbeloppet, för närvarande 2675:-

Ersättningen utbetalas den 27 i månaden.
September-december på höstterminen.
Januari-maj på vårterminen

Blankett kan erhållas från: Sundlergymnasiet, kommunens reception och på webben under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons