Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Inackorderingstillägg

Allmänt

Om du studerar i gymnasieskolan på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg.

 • Ansökan för studier på en kommunal gymnasieskola skickas in till hemkommunen i samband med skolstarten i augusti/september. Till ansökan skall även bifogas ett intyg från skolan.
 • Ansökan för studier på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola skall göras på särskild blankett som skickas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Ansökan gäller för elever i gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Eleven kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år.

Riktlinjer för att vara berättigad till inackorderingstillägg 2021/2022

 • Elev som är folkbokförd i Vårgårda Kommun, vilken är inackorderad under veckorna på studieorten.
 • Elever från Vårgårda kommun som normalt förlorar minst 2,5 tim per dag i restid mellan skola och hem har rätt att få inackorderingstillägg. Restid beräknas från påstigning och till skoldagens början samt från skoldagens slut och till avstigning.
 • Elever som enligt bestämmelserna inte har rätt till inackorderingstillägg, men som anser att de har särskilda skäl, kan lämna ansökan för prövning.
 • Inackorderingstillägget ersätter skolkortet (färdbeviset). Eleven kan alltså inte få både skolkort och inackorderingstillägg.

Ersättning

 • Vid studier med max 100 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/30 av basbeloppet, för närvarande 1610:-
 • Elever med max 200 km enkel resväg utgår ersättning med
  1/25 av basbeloppet, för närvarande 1932:-

 • Elever med enkel resväg längre än 200 km utgår ersättning med
  1/20 av basbeloppet, för närvarande 2415:-

Ersättningen utbetalas den 27 i månaden.
September-december på höstterminen.
Januari-maj på vårterminen

Blankett kan erhållas från: Sundlergymnasiet, kommunens reception och på webben under E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons