PDF
Senast publicerad:

Våra program

För mer information om våra guldkanter och Sundlergymnasiets programutbud besök oss på Sundlergymnasiet.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och fritidsprogrammet

Knapp BF

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram där du studerar pedagogik, hälsa, levnadsvanor och ledarskap. Du lär dig att bemöta, assistera och stödja barn och ungdomar i deras utveckling.

Ekonomiprogrammet

Knapp EK

Ekonomiprogrammet ger dig stor valfrihet inför vidare studier, men också möjlighet till jobb efter gymnasiet. Programmet är ett högskoleförberedande program där du bland annat studerar företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Fordons- och transportprogrammet

Knapp FT

På Fordons- och transportprogrammet får du lära dig ett yrke genom praktisk övning. Självklart får du samtidigt den teoretiska kunskap du behöver. Vill du studera vidare på yrkeshögskola erbjuds du att läsa till grundläggande behörighet.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Knapp FS

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett modernt program där service och kommunikation är centralt. Du kommer att få lära dig att kommunicera på olika sätt, att möta människor och få digitala kunskaper och färdigheter.

Programmet hette tidigare Handelsprogrammet men har nu bytt namn till Försäljnings- och Serviceprogrammet.

Industritekniska programmet

Knapp IN

På Industritekniska programmet lär du dig att praktiskt och teoretiskt förstå olika materials egenskaper och hur du ska bearbeta dem. Stora delar av utbildningen är inriktad mot programmering av maskiner för datorstyrd bearbetning.

Introduktionsprogrammet

Knapp IM

På introduktionsprogrammet erbjuds du en plats där du kan välja att studera på heltid eller varva teoretiska studier med praktik. Vi erbjuder en trygg studiemiljö med mindre elevgrupper och engagerade lärare.

Naturvetenskapliga programmet

Knapp NA

Du studerar kemi, biologi, fysik och matematik, men också språk och historia. Betoningen ligger på teori men du kommer också att arbeta praktiskt med laborationer i naturvetenskapliga ämnen. Vi gör flera studiebesök, bland annat besöker vi Kolmården där vi studerar delfiners och schimpansers beteende. I programmets olika ämnen får du möjlighet att samverka med företag i Vårgårda och i regionen.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Knapp SA

På Samhällsvetenskapsprogrammet läser du ämnen som handlar om människan, samhället och världen. Ämnen som svenska, historia, religion, samhällskunskap, engelska och moderna språk präglar programmet. Vi varvar de teoretiska studierna med studiebesök, gästföreläsningar och resor utomlands. Du kommer få spännande insikter i omvärldsfrågor, bli klimatsmart och få bred behörighet inför framtida studier. Bredden är styrkan.

Teknikprogrammet

Knapp TE

På Sundlergymnasiet har vi inriktningen Design och produktutveckling som lägger fokus på samspelet mellan människa och teknik. I kurserna Cad, Design, Bild och form och Konstruktion får du möjlighet att testa att designa nya produkter i två- och tredimensionella miljöer. Du får en gedigen utbildning i matematik, naturvetenskap och teknik som öppnar för vidare studier på universitet och högskolor i hela världen.

Vård- och omsorgsprogrammet

Knapp VO

Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer med funktionsnedsättning, inom äldreomsorgen eller inom hälso- och sjukvård.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons