Sundlergymnasiet

PDF
Senast publicerad:

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du lära dig hur människokroppen är uppbyggd? Vill du arbeta med människor? Då är Vård- och Omsorgsprogrammet något för dig.

Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer med funktionsnedsättning, inom äldreomsorgen eller inom hälso- och sjukvård.

I studierna ingår att utveckla förståelsen för hälsans betydelse, lära om kroppens uppbyggnad och funktioner och om kommunikation och etik. Bemötandet går som en röd tråd genom utbildningen och dufår lära dig att hantera möten med människor i alla åldrar och situationer. Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika verksamheter ingår.

Du kan välja att fördjupa dig i antingen hälso- och sjukvård eller äldrehälsa. Inom hälso- och sjukvård läser du kurserna akutsjukvård och räddningsmedicin och har möjlighet att delta i den lokala Räddningstjänstens verksamhet. I fördjupningen äldres hälsa läser du äldres hälsa och livskvalitet samt vård och omsorg vid demenssjukdomar. Du utvecklar din förmåga att kommunicera, samarbeta och assistera människor i olika situationer.

Vård- och omsorgsprogrammet kan ge dig såväl behörighet till fortsatta studier som goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons