Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad: 2020-11-11

Modersmål

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. Ansökningsblankett.PDF

Enligt Skollagen 10 kap. 7 § ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:
• en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om
• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
• dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
• det finns en lämplig lärare.

Om en elev tillhör en av Sveriges nationella minoriteter ska eleven erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk (jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska). Huvudmannen är alltid skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om en elev tillhör den minoriteten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons