Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-12-22

Praktisk information

Anmäl frånvaro till Musikskolan

Om man blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma till sin lektion, kontaktar man sin lärare i första hand. I andra hand Musikskolans expedition.
Ringa eller SMS:a fungerar bäst. Kontaktuppgifter musikskolan.

Instrument och övning

Som elev i Musikskolan behöver man ha ett fungerande instrument och öva regelbundet. Blås- och stråkinstrument finns att hyra första tiden.
Vårdnadshavare och elever ansvarar för att instrumentet vårdas väl.

Musikskolans Elevförening

Musikskolan har en elevförening som är ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter — RUMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. RUM anordnar kurser, musikläger och festivaler och förmedlar ett statligt bidrag till föreningen.

Medlemmarna får delta i allt som RUM anordnar till ett reducerat pris, plus att de får tidningen Rum'ba i brevlådan.

Medlemsskap är gratis och frivilligt, varje elev får bekräfta med sin namnteckning att man vill vara med i föreningen.

MUFF

MUFF står för Musikskolans Föräldraförening. Föräldraföreningen hjälper till praktiskt vid konserter, elevaftnar, musikcaféer, resor etc. Föreningen är också aktiv med att föra fram synpynkter och idéer från föräldrarna till Musikskolan.

Både Elevföreningen och MUFF stödjer ofta Musikskolan ekonomiskt när man vill göra något extra för eleverna, t.ex gå på konsert, åka på musikfestival eller ordna en festlig terminsavslutning för en orkester.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons