PDF
Senast publicerad:

Uppstart inom utbildning med föreläsningar och workshops

Under dagarna före skolstarten har personalen inom utbildning i Vårgårda kommun jobbat hårt med förberedelser inför det nya läsåret. Utöver föreberedelserna och planeringen har det också andordnats ögonöppnande föreläsningar och kompetensutvecklande aktiviteter.

Ashkan Fardost om digitalisering

Med anledning av det digitaliseringsuppdrag som från och med läsåret 2018-19 står inskrivet i samtliga läroplaner från förskolan till gymnasiet ordnades en inspirationsdag för skolans personal under måndagen. De fick möjlighet att ta del av kollegornas arbete med digital undervisning till exempel kring programmering, olika lektionsplaneringar och temaområden, film och radio i undervisningen samt ta del av material från olika företag. Ashkan Fardost, digitaliseringsexpert och forskare, gav en inspirerande och delvis hisnande föreläsning om hur digitala teknologier påverkar mänskligt beteende. Han menade bland annat att Internet lett till en informationsrevolution som kommer att förändra världen lika mycket som boktryckarkonsten gjorde för 500 år sedan. Vad betyder den digitala eran för skolan? Hur kan skolan skapa värde som gynnar det vi gör tillsammans och inte bara den enskilde. Dagens barn och unga föds digitala, men samtidigt behöver vi vara uppmärksamma på den digitala klyftan som kan följa i spåren av den ”nya världen”.

Helena Pokka om kollegiala samtal

Förskolans personal i Vårgårda kommun deltar i Skolverkets satsning Läslyftet i förskolan under läsåret 2018-19. Utbildningen ska bidra till att öka kunskapen om- och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. All personal hade förmånen att lyssna på en föreläsning med universitetsadjunkt Helena Pokka om att ingå i en grupp för kollegiala samtal. Samtal som ska handla om barns språkutveckling. Hon belyste vikten av att i samspel med andra både lära ut och lära sig, att reflektera tillsammans där allt kan bidra till lärande, både lyckat arbete och framgång, misslyckanden och ”fel”. Genom att ta på sig den professionella ”rocken” kunna bidra till att alla får ”lysa” i berikande möten där alla tar ansvar för att mötas med ödmjukhet och respekt.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons