Meddelande

SMHI går ut med gul varning för 8-9 december. Snöfall i stora delar av Västra Götalands län. Stråk med snöbyar som kan vara mycket kraftiga och ge 5-15 cm snö på kort tid. Stora lokala variationer i snömängd väntas.

PDF
Senast publicerad:
Välkommen till invigning av Lindbladskolan den 6:e februari klockan 16.00

Välkommen till invigning av Lindbladskolan – en Svanenmärkt skola i modern tappning!

Den 6 februari inviger vi Lindbladskolan i Vårgårda och bjuder in alla som vill komma. Skolan är en av de första nybyggda skolorna i Sverige som Svanenmärks och närmare 500 elever kommer att gå här.

Datum:

6 februari 2020

Tid:

16:00-19:00.

Invigningsprogrammet på scen börjar klockan 16:10 och pågår i cirka 30 minuter. Därefter blir det rundvisning av skolan, mingel och fika.

Detta händer:

Invigningsceremoni med lokala musikskolan och bandklippning (OBS! Utomhus). Rundvisning av skolan. Vi bjuder på fika!

Praktisk info:

  • Invigningsceremonin kommer att hållas utomhus – kläder efter väder!
  • Skolan är skofri.
  • Press är inbjudna till eventet.
  • Parkering finns vid Kullingshofsstugan, Sundlergymnasiet, Gullhögskolan och Kulturen, det lär bli trångt vid skolan.

Närvarar:

Bland andra Lars Björkqvist, kommunchef, Malin Lindberg, skolchef, Bengt Hilmersson, kommunalråd, Malin Norlander och Johan Winroth, rektorer Lindbladskolan, Ingamaj Wallertz Olsson, Ordförande i lärande- och omsorgsutskottet, Thomas Ahlberg, Peab. Lärare, skolbarn, föräldrar och allmänhet.

Om skolan

- Vilken fantastisk skola som byggts för alla eleverna och personal. Här är en lugn och trivsam miljö inne och en lustfylld miljö ute. Detta har en starkt positiv påverkan på oss alla på Lindbladskolan. Här vill vi varandra väl och gör varandra bra, säger rektor för Lindbladskolan Johan Winroth.

I mars 2018 påbörjades nybyggnation av Lindbladskolan. Skolan är planerad för drygt 500 elever fördelade på årskurs F-6 och har en sammanlagd bruttoarea av ca 6 800 m². I anslutning till skolan har även uteklassrum, förråd, miljöhus, cykelställ och en scen byggts.

– Det känns väldigt kul att få ha varit med och byggt en av de första Svanenmärkta skolorna i Sverige, säger Thomas Ahlberg, biträdande arbetschef på Peab. Vi hoppas att elever och personal kommer att trivas och tycka om skolan lika mycket som vi har tyckt om att bygga den!

Skolan är den första skolan i Sverige att Svanenmärkas, menat att hela skolan omfattas. Att Svanenmärka en byggnad betyder att den är granskad utifrån ett helhetsperspektiv med låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp samt tuffa krav på byggmaterial. En ny studie från Örebro Universitet visar också att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons