Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

PDF
Senast publicerad:
Christine Hummelblad och  Håkan Fransson

Christine Hummelblad och Håkan Franssonad

Drogvaneundersökning bland elever på Gullhögskolan.

Flera insatser har genomförts i Vårgårda under de gångna åren med målet att minska och förhindra användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak bland barn och unga.

En av dessa är genomförande av drogvaneundersökning för våra äldsta elever. I nedanstående film redovisar Håkan Fransson och Christine Hummelblad resultat av den undersökning som genomfördes under hösten. Håkan och Christine arbetar som drogförebyggare i kommunen, där Lions Club är grundfinansiär.

https://youtu.be/gpqdZ_TS9Dclänk till annan webbplats

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons