Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Skolstart i Vårgårda vårtermin 2022

Välkomna tillbaka till en ny termin! Tyvärr ser vi att pandemiläget fortfarande är allvarligt och att smittspridningen är fortsatt hög. Alla måste ta sitt ansvar och förhålla sig till de råd och rekommendationer som gäller.

Här är information som eventuellt reder ut några av de frågetecken som kan dyka upp.

Vilka generella riktlinjer gäller?

  • Barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola om hen uppvisar symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Elever från förskoleklass och uppåt ska testa sig för covid-19 om hen uppvisar ovan symtom. Det gäller både ovaccinerade och vaccinerade.

15 timmars placering:

Då bemanningssituationen är utmanande just nu önskar vi att ni som har era barn på 15 timmars placering och har möjlighet att hålla era barn hemma gör så, vecka 2 och 3. Det är definitivt inte något tvång, går det inte att lösa ska ni självklart lämna era barn i förskolan.

När kan eleven återgå till grundskola/gymnasium?

Vid positivt provsvar behöver eleven stanna hemma i minst sju dagar efter symtomdebut, inklusive 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring.

Även efter ett negativt testsvar rekommenderas fortsatt hemmavistelse vid symtom på luftvägsinfektion. Ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och feberfrihet minst ett dygn krävs innan återgång.

När kan barnet återgå till förskolan?

Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn.

Vilka tester är godkända?

Godkända test är så kallade PCR-test som tillhandahålls av vården. Antigentest (snabbtest) som man har köpt själv gäller inte.

Vad gäller om någon i familjen har covid-19?

Barn och elev som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar – det gäller även om eleven är vaccinerad. Vid symtom bör testning ske direkt, annars rekommenderas testning på dag fem från det att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov. Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i hushållet testades positiv.

Om eleven inte tagit något test

Alla elever från förskoleklassålder rekommenderas testning vid symtom på covid19. Har du ändå inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma minst sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria.

Länk:

För att läsa mer om regler för återgång förskola och skola se Smittskydd Västra Götaland Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats.

Källa: FHM, Västra Götalandsregionen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons