PDF
Senast publicerad:

Elever ser föreställning om alkoholens baksida

Alla elever i Vårgårda kommuns årskurs 5:or fick se föreställningen “Bengtsson på dörren” - En verklighetsbaserad teater om hur det är att växa upp i en familj med risk- eller missbruk

I pjäsen möter de en ensamstående pappa och hans 14-årige son i deras kamp med livet kring alkoholens baksida. Pjäsen väcker och belyser många frågor som gav en givande diskussion efter föreställningen. Teateraktörerna förde dialog med elevgrupperna om att det är viktigt att ha någon att samtala med om sin situation och eleverna fick ge exempel på vem det skulle kunna vara.

Lärare och elevhälsoteamens professioner har av teatergruppen fått med sig förslag på arbetsmaterial att jobba vidare med i respektive elevgrupp. Det är viktigt att prata med elever om vad de kan göra om en kamrat anförtror sig till dem, då undersökningar visar på att ungdomar i hög utsträckningar pratar med kompisar om det som är viktigt.

Fakta:
I Sverige lever ca 400 000 barn i missbruksmiljö där ena eller båda vårdnadshavarna missbrukar alkohol eller någon annan drog. Dessa barn utsätts för större risker än andra barn då missbrukande eller medberoende föräldrar har svårt att visa och ge barnen den kärlek och omsorg de behöver. De kan lättare få psykiska problem, annan ohälsa, svårigheter i skolan, anpassningsproblem, social utestängning, bli utsatta för mobbning eller själva bli den som mobbar, utveckla eget missbruk eller hamna i kriminalitet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons